Akademia Przedszkolaka NEMO

PAKIET PRZEDSZKOLNY

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są na poziomie dwóch grup wiekowych.

W czasie codziennych zajęć dzieci uczestniczą w wielu zróżnicowanych zabawach edukacyjnych, które przybliżają im otaczający je świat oraz stymulują optymalny rozwój intelektualny i emocjonalny. Dbamy także o rozwój pamięci i koncentracji Państwa pociech.

Gwarantujemy dzieciom bardzo dobre wyżywienie.

W naszym przedszkolu dzieci objęte są pomocą logopedyczną. W celu zapewnienia najlepszych specjalistów współpracujemy w tym zakresie z Centrum Logopedycznym i Psychologiczno-Pedagogicznym w Opolu. Wszystkie dzieci uczestniczą w przesiewowych badaniach logopedycznych, które mają na celu zdiagnozowanie dziecka na danym etapie rozwoju mowy i wykrycie ewentualnych problemów. Dzieci, u których logopeda stwierdza zaburzenia mowy, zostają w naszym przedszkolu objęte profilaktyką logopedyczną i uczestniczą z zajęciach logopedycznych prowadzonych przez Panią Krystyną Szleper. Jest ona logopedą oraz neurologopedą. Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną. W swojej pracy wykorzystuje różnorodne metody m.in. Integracji Sensorycznej, werbo-tonalną, ruchu rozwijającego W. Sherborne, elementy ustno- twarzowej regulacyjnej metody wg koncepcji Castillo Moralesa. Wykorzystuje także formy komunikacji wspomagającej m.in. MAKATON, Piktogramy, symbole PCS. Posiada doświadczenie w terapii dzieci z zespołem Downa, z mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, z niepełnosprawnością intelektualną. Zajmuje się terapią związaną z nieprawidłowościami w przyjmowaniu pokarmów (zaburzenia żucia, gryzienia). Lubi tworzyć własne pomoce terapeutyczno- edukacyjne..

OPŁATY:

Wpisowe - jednorazowa opłata - 550 PLN ,
Czesne z wyżywieniem - 620 PLN/msc

Dążąc do tego, by wszystkie dzieci uczące się w naszym przedszkolu były coraz mądrzejsze, zdolniejsze oraz wspaniale radziły sobie w życiu przygotowaliśmy dla nich szeroki wachlarz codziennych zajęć.
Zajęcia te są w ramach pakietu miesięcznego i wykorzystują sprawdzone metody pedagogiczne: Montessori, Dennisona, Metoda Dobrego Startu, Domana, metody ruchu rozwijającego Sherborne i wiele innych.


Rekrutacja: 600 159 090, 664 027 005

Zajęcia prowadzone w ramach pakietu przedszkolnego:

Zajęcia muzyczne, rytmiczne i tańce prowadzi nauczyciel przedszkola Pani Anita Chojka, absolwentka Uniwersytetu Opolskiego- ukończyła wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne, muzykę oraz pedagogikę resocjalizacyjną. Jest instruktorką rytmiki i zajęć ruchowo-artystycznych. Gra na keybordzie, śpiewa, tańczy.

Rytmika

Rytmika dla dzieci stawia sobie za cel rozwinięcie naturalnej potrzeby rytmu u dziecka, wprowadzenie wartości rytmicznych przez zabawy, grę na dziecięcych instrumentach perkusyjnych, ekspresję ruchu, czyni zajęcia atrakcyjnymi, przyjemnymi i pożytecznymi. Podczas zajęć stawiany jest nacisk na rozwijanie twórczej inwencji dziecka, poprzez improwizacje ruchowe śpiewane i granie.
Logorytmika

Logorytmika polega na połączeniu terapii logopedycznej z rytmiką, aby oddziaływać na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową dziecka. Głównym celem jest korygowanie wad mowy i zaburzeń słuchu, a przy tym uwrażliwienie na cechy.

Taniec

Ruchowe zajęcia taneczne stwarzają dzieciom możliwości odpoczynku psychicznego, regenerację sił psychicznych i fizycznych, rozwijanie postaw wychowawczych, umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami, pozwalają wyładować agresję. Taniec, który jest bardzo popularny wśród dzieci, sprzyja podnoszeniu sprawności fizycznej, kształtuje jednocześnie estetykę i harmonię ruchów, piękną sylwetkę, poczucie rytmu. Nauka obejmuje podstawę tańców towarzyskich, ludowych i narodowych, a także taniec nowoczesny, choreografie z elementami tańców: Disco, Zumby.


Zajęcia wokalno- instrumentalne

Zajęcia mają na celu rozwijanie wyobraźni muzycznej, ruchowej oraz spontanicznej i twórczej ekspresji muzycznej. Do form pracy należą: ruch przy muzyce, śpiew, gra na instrumentach, słuchanie muzyki oraz jej tworzenie. Metody wykorzystywane na zajęciach to m.in. metoda E.J Dalcroze'a, metoda C. Orffa, elementy A.M. Kniessów. Kształcenie wokalne w zespole muzycznym ma na celu prawidłowe wydobywanie i formowanie głosu oraz wyrobienie prawidłowego oddechu oraz pracę nad dykcją

Warsztaty teatralne

Tradycją w naszym przedszkolu stało się przygotowywanie spektakli i przedstawień tematycznych, które wykorzystują naturalną skłonność dzieci do naśladowania i zabawy. Nauka roli, przygotowanie scenografii, potrzebnych rekwizytów oraz strojów, umożliwia dzieciom utożsamienie się z granymi przez siebie postaciami. Koronacją pracy poświęconej na przygotowanie spektaklu jest występ przed rodziną. Dodatkowo raz w roku organizowany jest występ specjalny w Opolskim MDK-u. Na scenie z prawdziwego zdarzenia, w świetle reflektorów, dzieciaki mogą poczuć się jak sławni aktorzy, zwłaszcza przy gromkim aplauzie zachwyconych rodziców.Muzykoterapia

Poprzez muzykę dziecko kształci swoje zdolności i zainteresowania. Muzykoterapia ma na celu ułatwić wyciszenie emocji. Muzykoterapię wykorzystuje się w celu: ujawnienie i rozładowanie zablokowanych emocji i napięć, naukę odpoczynku i relaksacji oraz wzrost pozytywnego nastawienia do życia.

Bajkoterapia

Bajkoterapia pomaga w przezwyciężeniu lęków związanych z różnymi sytuacjami. Wykorzystuje się odpowiednio dobrany tekst. Dzięki temu w psychice dziecka pojawia się pozytywne myślenie, dzieci zaczynają rozumieć swoje uczucia, ich przyczyny. Bajki terapeutyczne pokazują jak trzeba sobie radzić i przedstawiają pewne wzorce postępowania. Sprawiają, ze dzieci zaczynają rozumieć świat, w którym żyją, przestają się czuć samotnie.

Język Angielski

Język angielski, prowadzi profesjonalny lektor, Pani Anna Myczewka. Zajęcia są dostosowane do pracy dziećmi nie potrafiącymi jeszcze czytać ani pisać. Praca z dziećmi nawiązuje do naturalnego w tym wieku sposobu nabywania sprawności językowych w czasie ruchu, zabawy i pracy oraz posiada elementy z metody Helen Doron a także metodę TPR- reagowanie całym ciałem- w metodzie tej dzieci wykonują polecenia nauczyciela za pomocą ruchu. Na zajęciach naruszyciel wykorzystuje pacynkę, która ułatwia dzieciom naukę języka angielskiego. Zajęcia są prowadzone w formie zabawy. Dzieci czasem nie mają pojęcia, że poprzez śpiewanie i pokazywanie nauczyły się kilku nowych słówek.

Zajęcia kulinarne Kuchcikowo

To cykl zajęć, w czasie których przygotowujemy z dziećmi różne smakowitości. Realizując te zajęcia, dzieci usprawniają się manualnie poprzez: krojenie, obieranie, ugniatanie, mieszanie, smarowanie. Nabywają nowe doświadczenia i doskonalą czynności związane z samoobsługą. Dzięki zajęciom kulinarnym dziecko uczy się rozpoznawania smaków, właściwego zachowania przy stole, posługiwania sztućcami, dbałości o porządek. Podsumowaniem wysiłków kulinarnych jest wspólna degustacja pyszności stworzonych przez dzieci oraz zachwyt nad smakami i aromatami.Warsztaty ceramiczne i plastyczne

Prowadzone 2 razy w miesiącu przez Panią Agatę Bielecką magister sztuki, absolwentkę WSP w Częstochowie Wydział Edukacji Artystycznej. Celem zajęć jest twórcze spędzanie czasu, poznawanie różnych technik, materiałów plastycznych, uczestnictwo w procesie tworzenia. Pani Agata pracuje w małych grupach i miłej atmosferze, umożliwia to poznanie działań plastycznych, pobudza wyobraźnię, kształtuje postawę twórczą nawet u najmłodszych. Zajęcia dostarczają wiele radości, a efekt końcowy powoduje większą wiarę w siebie i własne możliwości. W przystępny sposób dzieci zapoznają się z materiałami ceramicznymi, metodami formowania i zdobienia wyrobów ceramicznych. Każde zajęcia to nowe pomysły, materiały i doświadczenia.

Zajęcia Małego Chemika

Eksperymenty dla dzieci to połączenie świetnej zabawy i sporej dawki wiedzy. Program zajęć Małego Chemika to niezwykle różnorodny materiał dydaktyczny, który zawiera doświadczenia chemiczne, fizyczne, zagadnienia z budowy prostych maszyn, ale przede wszystkim wskazuje ich praktyczne zastosowanie. Warsztaty z eksperymentów organizowane przez Małego Chemika sprzyjają poszukiwaniu odpowiedzi na podstawowe pytania: dlaczego herbata zmienia swój kolor, gdy dodamy do niej cytrynę? Na czym polega działanie wody utlenionej? Pomagamy dzieciom dostrzec magię nauki, odkrywamy tajemnice otaczającego nas świata.


Przedszkole stwarza możliwość bezpośredniego obcowania z kulturą. Dzieci aktywnie uczestniczą w imprezach organizowanych przez przedszkole, biorą udział w przedstawieniach dla rodziców, konkursach imprezach tematycznych,wycieczkach. Do przedszkola zapraszane są teatrzyki, specjalni goście.

Mieścimy się w Opolu, w cichym zakątku dzielnicy Zaodrza, przy ul. Biasa 40 w uroczym miejscu, w dużym domku z pięknym ogrodem i placem zabaw dla dzieci, który jest ogrodzony, oddalony od ulicy, z pięknymi drzewami, otoczony zielenią.