Kadra

Joanna Fidurska

właściciel przedszkola

Gdy 2008 roku powstawało Przedszkole, chciałam stworzyć miejsce w którym, dzieci będą mogły bezpiecznie, spokojnie i w serdecznej atmosferze się rozwijać. Już wtedy wiedziałam, że najważniejsza będzie domowa atmosfera w przedszkolu, którą, mam nadzieję, poczują Państwo już od samego progu.

W Akademii Przedszkolaka NEMO uczymy dzieci, że tak jak w domu tak i tutaj w naszym Przedszkolu, darzymy się wzajemnym szacunkiem, zaufaniem i cieszymy się swoją obecnością. Jestem pewna, że wartości, które im teraz wpoimy będą procentować w dorosłym życiu, bo wszystko zaczyna się od przedszkola…

Atmosfera jaką tworzymy wyróżnia nas spośród innych placówek i sprawia, że dzieci z przyjemnością do nas przychodzą i niechętnie się rozstają.

Przez wiele lat działalności Przedszkola, zdobyliśmy bezcenną wiedzę i praktykę, którą obecnie z powodzeniem wykorzystujemy.

Kadra nauczycielska w Naszym przedszkolu to wykwalifikowane osoby, pełne energii do życia, pozytywnego nastawienia i ogromnej ilości ciekawych pomysłów, a także bardzo dobrze przygotowane merytorycznie. Charakteryzują się niezwykle ważnymi w tej pracy cechami osobowościowymi, tj. ciepłym nastawieniem, życzliwością, otwartością, tolerancją, empatią. Nauczyciele przedszkola jako nadrzędny cel swojej pracy stawiają szczęście i uśmiech każdego dziecka oraz troskę o jego prawidłowy rozwój

Anita Kaspryk

dyrektor do spraw pedagogicznych, nauczyciel przedszkola, instruktor zajęć muzyczno-rytmicznych, logopeda

Jest absolwentką Uniwersytetu Opolskiego- ukończyła wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne, muzykę oraz pedagogikę resocjalizacyjną. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką oraz logopedię. Ukończyła wiele kursów i szkoleń podnoszących jakość pracy nauczyciela przedszkola.
Od lat pracuje jako nauczyciel zajęć muzyczno-rytmicznych w przedszkolach oraz jako instruktor tańca, od 2013r. pracuje w Akademii Przedszkolaka NEMO.
Uważa, że muzyka jest ważnym elementem w pracy z przedszkolakami. Przede wszystkim muzyka dostarcza wielu różnorodnych doświadczeń, rozwija poczucie rytmu, doskonali ekspresję ruchową, umożliwia zrozumieć otaczający świat… Pani Anita podczas zajęć gra na keyboardzie oraz śpiewa. Zajęcia sprawią, że Wasze pociechy w miły i pożyteczny sposób spędzą czas.
Praca z małymi dziećmi sprawia jej wielką przyjemność. Dba by panowała przyjazna i wesoła atmosfera, by dzieci czuły się swobodnie, a zajęcia były ciekawe i różnorodne.
Na zajęciach rozwija wyobraźnię dzieci, stymuluje ich rozwój emocjonalny, doskonali umiejętności taneczne, rozwija muzykalność, poprzez zabawy i ćwiczenia rytmiczne, zabawy ruchowe, taniec. Na jej zajęciach dzieci uczą się języka angielskiego, przez ciągłe słuchanie i powtarzanie tych samych wyrazów, piosenek, wierszyków i aktywne uczestnictwo dzieci w zajęciach.
W celu nadania atrakcyjności zajęciom w swojej pracy stosuje metody Weroniki Sherborne, pedagogikę zabawy wykorzystującą świat dźwięków, bajeczek, wierszyków, pląsów oraz różnorodnych form konstrukcyjnych. Pani Anita jest również logopedą i ćwiczy z dziećmi prawidłową wymowę.

Magdalena Pałka

zastępca dyrektora od spraw pedagogicznych, nauczyciel przedszkola, logopeda

Pani Magdalena Pałka ukończyła pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą, edukacje wczesnoszkolną i przedszkolną, pedagogikę specjalną w zakresie autyzmu i zespołu Aspergera oraz terapię zajęciową z arteterapią. W tym roku broni tytułu magistra na kierunku psychologia kliniczno – sądowa. Ukończyła wiele kursów, które pomogły zdobyć jej potrzebną wiedzę między innymi: trenera sensoplastyki, terapię ręki, animatora dziecięcego ,wpływ zabaw ruchowych na rozwój dziecka. Posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć z logorytmiki oraz logopedii przedszkolnej. Pani Magda z chęcią koryguje wady wymowy u dzieci prowadząc zajęcia indywidualne i grupowe. Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas pracy jako wychowawca w Domu Dziecka, w przedszkolu, szkole terapeutycznej oraz podczas praktyk i wolontariatu. Uważa, że sztuka ma bardzo duży wpływ na rozwój dziecka, jego wyobraźnie, kreatywność i wrażliwość. Podczas zajęć stara się korzystać z różnych form artystycznych (zajęcia taneczne, muzyczne , plastyczne , teatralne). Stara się usprawniać u dzieci motorykę dużą i małą po przez zajęcia sensoryczne oraz ruchowe. Wyznaje zasadę, że dzieci są w stanie najwięcej nauczyć się po przez zabawę, dlatego w swoich zabawach przemyca naukę globalnego czytania oraz liczenia. Praca z dziećmi to jej pasja. Uważa, że najważniejsze jest podążanie za dzieckiem, obserwacja jego potrzeb i kontrolowana swoboda. Dziecko jest w stanie najwięcej osiągnąć w momencie kiedy nauczyciel będzie wskazywał mu drogę i dawał możliwość podążania nią samodzielnie pod jego nadzorem a nie narzucał swoje racje. 

Joanna Dajczak

nauczyciel przedszkola

Jest absolwentką Uniwersytetu Opolskiego. Ukończyła pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, pedagogikę terapeutyczną z oligofrenopedagogiką oraz studia podyplomowe na kierunku edukacja elementarna – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. Uczestniczyła w wielu szkoleniach metodycznych, konferencjach i warsztatach adekwatnych do potrzeb nauczyciela przedszkola oraz ukończyła szereg kursów i szkoleń podnoszących jakość pracy nauczyciela.

Pani Asia jest ciepłą, opiekuńczą osobą, życzliwie usposobioną do dzieci, która od zawsze wiązała swoje aspiracje zawodowe z opieką nad dziećmi. Jest dobrze przygotowana pod względem metodycznym, zna specyfikę pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Doświadczenie zawodowe zdobyła udzielając się jako wolontariusz w opolskich instytucjach oraz odbywając praktyki w różnego rodzaju placówkach. To osoba sumienna i dokładna, która odpowiedzialnie wypełnia powierzone jej obowiązki.

Pani Asia pracuje w Akademii Przedszkolaka Nemo od 2016 roku. Wraz z pozostałymi nauczycielkami przedszkola realizuje zadania wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze zgodnie z podstawą wychowania przedszkolnego. Prowadzi również cykliczne zajęcia Małego Kucharza. W pracy  z dziećmi ważna dla pani Asi jest ich indywidualność, to, że każde z nich jest inne i posiada inne potrzeby. Na co dzień pani Asia dba o to, aby inspirować dzieci do otwierania się na nowe doświadczenia i poznawanie samego siebie. Istotne jest dla niej to, by zapewnić dzieciom możliwość do rozwoju własnego potencjału i odkrywania zainteresowań.

Agata Bielecka

warsztaty ceramiczne i artystyczne

Agata Bielecka magister sztuki, absolwentka WSP w Częstochowie Wydział Edukacji Artystycznej. Prowadzi warsztaty ceramiczne i artystyczne z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym. Celem zajęć jest twórcze spędzanie czasu, poznawanie różnych technik, materiałów plastycznych, uczestnictwo w procesie tworzenia. Tematy, technika jest dostosowane do wieku dzieci. Praca w małych grupach i miłej atmosferze umożliwia poznanie działań plastycznych , pobudza wyobraźnie, kształtuje postawę twórczą nawet u najmłodszych. Zajęcia dostarczają wiele radości, a efekt końcowy powoduje większą wiarę w siebie i własne możliwości.

Justyna Dubiel

nauczyciel przedszkola z językiem angielskim

Pani Justyna jest absolwentką Uniwersytetu Opolskiego na kierunku edukacja elementarna z terapią pedagogiczną .

Posiada certyfikat z sensoplastyki oraz certyfikat Pearsona uprawniający do prowadzenia zajęć z języka angielskiego.

Jest wielką miłośniczką tańca towarzyskiego. Ma na swoim koncie kilka osiągnięć w tej dziedzinie. W swojej pracy stara się zarazić dzieci miłością do tańca i muzyki. Podczas zajęć wyrabia u dzieci prawidłową postawę ciała oraz niweluje negatywne nawyki. Prowadząc zajęcia taneczne wprowadza dzieci w świat ruchu i muzyki, przeprowadza je przez różne gatunki tańca oraz pomaga w odnalezieniu własnego stylu. 

Jest osobą ciepłą, kreatywną i opiekuńczą. Wychodzi z założenia, że każdy maleńki człowiek jest cudem, który potrzebuje wsparcia dorosłego człowieka, żeby móc w pełni rozwinąć skrzydła i wspiąć się na wyżyny swoich możliwości. Uważa, że najlepszą zapłatą za jej pracę jest uśmiech dziecka, dlatego stara się pracować w taki sposób, żeby każdego dnia uśmiechały się do niej wszystkie buzie podopiecznych.