Akademia Przedszkolaka NEMO

NASZA KADRA

Kadra nauczycielska to wykwalifikowane osoby, pełne energii do życia, pozytywnego nastawienia i ogromnej ilości ciekawych pomysłów, a także bardzo dobrze przygotowane merytorycznie. Charakteryzują się niezwykle ważnymi w tej pracy cechami osobowościowymi, tj. ciepłym nastawieniem, życzliwością, otwartością, tolerancją, empatią. Nauczyciele przedszkola jako nadrzędny cel swojej pracy stawiają szczęście i uśmiech każdego dziecka oraz troskę o jego prawidłowy rozwój.
Anita Chojka - dyrektor do spraw pedagogicznych, nauczyciel przedszkola, instruktor zajęć muzyczno-rytmicznych
e-mail: dyrektor@nemo.opole.pl
kom.: +48 664 027 005 w sprawach dydaktycznych i rekrutacji.

Jest absolwentką Uniwersytetu Opolskiego- ukończyła wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne, muzykę oraz pedagogikę resocjalizacyjną. Skończyła również podyplomówkę na kierunku terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką. Ukończyła wiele kursów i szkoleń podnoszących jakość pracy nauczyciela przedszkola.
Od lat pracuje jako nauczyciel zajęć muzyczno-rytmicznych w przedszkolach oraz jako instruktor tańca, od 2013r. pracuje w Akademii Przedszkolaka NEMO.
Uważa, że muzyka jest ważnym elementem w pracy z przedszkolakami. Przede wszystkim muzyka dostarcza wielu różnorodnych doświadczeń, rozwija poczucie rytmu, doskonali ekspresję ruchową, umożliwia zrozumieć otaczający świat…
Praca z małymi dziećmi sprawia jej wielką przyjemność. Dba by panowała przyjazna i wesoła atmosfera, by dzieci czuły się swobodnie, a zajęcia były ciekawe i różnorodne.
Na zajęciach rozwija wyobraźnię dzieci, stymuluje ich rozwój emocjonalny, doskonali umiejętności taneczne, rozwija muzykalność, poprzez zabawy i ćwiczenia rytmiczne, zabawy ruchowe, taniec. Na jej zajęciach dzieci uczą się języka angielskiego, przez ciągłe słuchanie i powtarzanie tych samych wyrazów, piosenek, wierszyków i aktywne uczestnictwo dzieci w zajęciach.
W celu nadania atrakcyjności zajęciom w swojej pracy stosuje metody Weroniki Sherborne, pedagogikę zabawy wykorzystującą świat dźwięków, bajeczek, wierszyków, pląsów oraz różnorodnych form konstrukcyjnych. Pani Anita podczas zajęć gra na keyboardzie oraz śpiewa. Zajęcia sprawią, że Wasze pociechy w miły i pożyteczny sposób spędzą czas".

Beata Okuniewska - nauczyciel przedszkola

Jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie ukończyła studia magisterskie na kierunku: pedagogika opiekuńczo - wychowawcza. Ponadto ukończyła studia podyplomowe na kierunku nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Posiada rzetelne przygotowanie do pracy z dziećmi zarówno teoretyczne jak i praktyczne będąc mamą trójki wspaniałych dzieci: 8- letniej Igi, 6-letniego Dawida i 2,5 letniego Dominika. Jej kompetencje i doświadczenie zawodowe wiążą się z ponad 5- letnią pracą z dziećmi. Podstawą pracy Pani Beaty z dziećmi jest wnikliwa obserwacja i odpowiadanie na rozwojowe potrzeby intelektualne i emocjonalne każdego dziecka, oparcie się na pedagogice integralnej, czyli rozumieniu i wychowaniu do zdolności kochania. Rozwijanie różnych form wypowiedzi przez słowo, rysunek, muzykę oraz doświadczanie radosnej obecności innych dzieci jest źródłem uczuć i emocji, ale też wzajemnego obowiązku. „Uważam, że świat dziecka to wspaniała księga, którą powinien czytać każdy dorosły”, mówi Pani Beata.

Joanna Dajczak - nauczyciel wspomagający

Jest absolwentką Uniwersytetu Opolskiego. Ukończyła pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą (studia licencjackie) oraz pedagogikę terapeutyczną z oligofrenopedagogiką (studia magisterskie. Pani Asia jest ciepłą, opiekuńczą osobą, życzliwie usposobioną do dzieci, która od zawsze wiązała swoje aspiracje zawodowe z opieką nad dziećmi. Jest dobrze przygotowana pod względem metodycznym, zna specyfikę pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Doświadczenie zawodowe zdobyła udzielając się jako wolontariusz w opolskich instytucjach (fundacja "Dom", PSP nr 13, świetlica środowiskowa, akcja Szlachetna Paczka) oraz odbywając praktyki w różnego rodzaju placówkach (żłobek, ośrodek szkolno-wychowawczy, dom matki i dziecka, szkoła podstawowa). To osoba sumienna i dokładna, która odpowiedzialnie wypełnia powierzone jej obowiązki. Pani Asia pomaga nauczycielkom przedszkola w realizowaniu zadań wychowawczych i dydaktycznych, a także w sprawowaniu pieczy nad przedszkolakami, zwłaszcza tymi, które podczas pobytu w placówce przedszkolnej wymagają zwiększonej uwagi i troski ze strony opiekunów. Swoje zadania zawodowe wykonuje w ścisłej współpracy z nauczycielkami. Pani Asia prowadzi również zabawy dydaktyczno-wychowawcze i ruchowe na świeżym powietrzu. Pomaga dzieciom przy czynnościach samoobsługowych. Istotą jej pracy jest pomoc nauczycielkom przedszkola i współpraca z nimi w zakresie sprawowania właściwej opieki nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu.


Agnieszka Kossowska - psycholog
e-mail: psycholog@nemo.opole.pl

Studia ukończyła w 2005 roku z wynikiem bardzo dobrym. Będąc absolwentką Psychologii na Uniwersytecie Opolskim opanowała doskonale wiedzę z zakresu psychologii. Jeszcze jako studentka udzielała się jako wolontariusz w opolskich szpitalach, co umożliwiło jej zastosowanie teoretycznej wiedzy w praktyce. Obecnie pracuje w oświacie jak i resorcie zdrowia, gdzie realizuje się głównie jako psycholog praktyk. Jej zainteresowania zawodowe są szerokie, ale głównie obejmują zagadnienia związane z psychologią kliniczną, poradnictwem, diagnozą psychologiczną. Jest osobą dynamiczną, komunikatywną, łatwo nawiązuje i lubi kontakty z ludźmi. W pracy ceni sobie dokładność, systematyczność i dążenie do ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Od momentu uzyskania dyplomu ukończyła wiele kursów doszkalających, min: studia podyplomowe z „Psychologii Transportu” ; szkolenie nt. „Standaryzowana ocena stanu psychicznego” organizowane w Warszawie przez Instytut Psychiatrii i Neurologii. Ponadto jest mamą dwuletniej dziewczynki, wychowywanie dziecka daje jej wiele satysfakcji i radości.


Agata Bielecka - warsztaty ceramiczne i artystyczne

Agata Bielecka magister sztuki, absolwentka WSP w Częstochowie Wydział Edukacji Artystycznej.
Prowadzi warsztaty ceramiczne i artystyczne z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym. Celem zajęć jest twórcze spędzanie czasu, poznawanie różnych technik, materiałów plastycznych, uczestnictwo w procesie tworzenia. Tematy, technika jest dostosowane do wieku dzieci.
Praca w małych grupach i miłej atmosferze umożliwia poznanie działań plastycznych , pobudza wyobraźnie, kształtuje postawę twórczą nawet u najmłodszych. Zajęcia dostarczają wiele radości, a efekt końcowy powoduje większą wiarę w siebie i własne możliwości .