Akademia Przedszkolaka NEMO

JAK ZAPISAĆ DZIECKO DO PRZEDSZKOLA?

Do przedszkola przyjmowane są dzieci zdrowe w wieku od 2,5 do 5 lat.

Podstawą zapisu dziecka do przedszkola jest pobranie przez rodziców (prawnych opiekunów) „KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA” z zakładki "Dokumenty" oraz podpisanie umowy.