Opieka nad dziećmi i osobami starszymi NEMO

Ankieta

Firma Usługowa "NEMO" POSZUKUJE STUDENTÓW - do pracy na terenie Opola w charakterze: (zapewniamy doraźdne jak i również stałe zlecenia ok. 6-8 h dziennie)

Informacje od 8:00 do 16:00 pod numerem telefonu: 791 151 859

Zarejestruj swoją ofertę

Imię i nazwisko:
Wiek:
Data i miejsce urodzenia:
Obywatelstwo:
Miejsce zameldowania:
Adres korespondencyjny:
Nr tel. / kom.:
E-mail:
Zawód:
Preferowany charakter pracy:
Preferowane godziny pracy
Proszę podać dokładnie w których dniach
jest Pani dyspozycyjna:
Przebieg dotychczasowego wykształcenia
szkoła średnia, studia, ukończone kursy,
kierunek studiów:
Doświadczenie
Rodzaj i okres wykonywanej/dotychczasowej
pracy, praktyki: